IMPRESSUM
CHRISTOF MAREK HERZYK

kontakt@kosmaty.de

Ta strona jest prywatnym projektem. Przysyłanie podań oraz ofert jest nieuzasadnione.

Zawartość tej strony służy wyłącznie dla państwa osobistej informacji. Wszystkie znajdujące się na tej stronie teksty, zdjęcia, grafiki, melodie, animacje oraz ujęcia wideo jak również ich forma podlegają prawnej ochronie autorskiej oraz innym prawom i przepisom o ochronie. Kopiowanie lub użytkowanie takich grafik, zdjęć, nagrań, ujęć wideo oraz tekstów jest bez jednoznacznego pozwolenia autora niedozwolone.

Ograniczenie odpowiedzialności
Na mojej stronie znajdują się linki przekierowujące na strony osób trzecich. Wszystkie linki w momencie ich umieszczenia zostały przezemnie szczególowo skontrolowane. W chwili ich umieszczenia na stronach osób trzecich nie było zauważalnych możliwie niezgodnych z prawem zawartości. Ponadto niemam wpływu na zawartość stron osób trzecich a ich zawartość nie jest moją własnością.

Ochrona danych osobowych
O ile w ramach mojej strony istnieje możliwość do podania osobistych lub firmowych danych (adres, E-Mail, nazwisko, imię), to podanie takich danych ze strony użytkownika następuje wyłącznie i jednoznacznie dobrowolnie. Dalsze przekazanie takich danych osobom trzecim w celach zarobkowych lub niezarobkowych nie nastąpi w żadnym przypadku.

Skuteczność prawna
Jeżeli części lub pojedyncze zwroty tego tekstu nie są zgodne z obowiązującą sytuacją prawną, nie odpowiadają jej pełnej treści lub utraciły zgodność z obowiązującym  prawem, to pozostałe części tego tekstu w ich zawartości pozostają w swojej ważności nienaruszalne.

Copyright © 2014 by Christof Marek Herzyk***